Page 2 of 2

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Mon Dec 19, 2022 8:05 pm
by INFO
2022/07/24 - Maxgräns för prefekter per spelare

Beslut:
  • Gränsen för prefekter gäller endast prefekter och blandas inte med q-spelare
  • En spelare får spela max 2 prefekter
  • En spelare får inte spela två prefekter i samma elevhem, men inte heller två prefekter i samma årskurs.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Mon Dec 19, 2022 8:40 pm
by INFO
2022/06/02 - Tidsgräns och aktivitet för prefekter

Beslut:
För prefekter gäller en gemensam gräns. Den tidsgränsen är även där 2 år, och aktivitetskravet ska uppfyllas var tredje månad.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Sun Jan 01, 2023 12:47 pm
by INFO
2022/12/31 - Tidsgräns för prefekter

Beslut:
Det är bestämt att tidsgränsen är en maxgräns på hur länge en elev får uppta platsen i sin sovsal, alltså får karaktären gå kortare i årskursen men inte längre.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Sun Feb 19, 2023 6:17 pm
by Hogwartsgruppen
2023/02/13 - Datum för prefekters tidsgräns

Beslut:
Prefekternas tidsgräns rullar från den 21 januari och karaktärer behöver gå upp vartannat år, vilket innebär den 21 januari ojämna år.


Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Sun Feb 19, 2023 6:24 pm
by Hogwartsgruppen
2023/01/26 - Tolkning av prefekters tidsgränser

Beslut:
Regeln om att prefekter ska sitta i två år trumfar regeln att man får gå upp tidigare. Utifrån detta är det helt okej att flytta upp sin karaktär tidigare MEN den som redan har prefektposten i årskursen över har företräde att behålla den hela två årsperioden. Utöver det ska alla prefekter fortfarande gå upp på det gemensamma datumet. Det gör att din karaktär måste flytta upp ytterligare en åk då, även om den gick upp tidigare.

Exempel: Vi säger att vi sätter datumet till 1 januari 2025. Ron Weasley går upp från femman till sexan i juni 2024. Trots det måste han fortfarande gå upp en åk 1 januari 2025, och går därför upp från sexan till sjuan då.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Mon Feb 20, 2023 8:35 am
by Hogwartsgruppen
2023/02/19 - Antal skolpersonal per spelare

Beslut:
Varje enskild spelare får ha 3 karaktärer ur kategorin skolpersonal

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Fri Jun 02, 2023 12:06 pm
by Hogwartsgruppen
2023/05/28 - Aktivitetskrav för Rektor, Vice Rektor & EHF

Beslut:
  • Vice rektor kan vara vilken lärare som helst på skolan, oavsett om den sitter som EHF eller inte.
  • Aktivitetskravet för EHF, Rektor och Vice Rektor är ett inlägg var 3:e månad.
Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Thu Jul 13, 2023 7:47 pm
by Hogwartsgruppen
2023/07/25 - Hur FUTT-ämnen fungerar

Beslut:
  • FUTT-ämnena är ämnen som läses likt övriga ämnen (som TFL & ALK) FUTT-eleverna kan välja på. De ingår i de 2-5 ämnena en karaktär kan läsa på FUTT-nivå, åk 6-7.
  • Hushållsmagi är inte obligatoriskt att läsa
Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Thu Aug 17, 2023 6:26 pm
by Hogwartsgruppen
2023/08/14 - Två ämnen per professor

Beslut:
En professor får ON vara ordinarie lärare i två ämnen.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Posted: Fri Sep 01, 2023 8:49 am
by Hogwartsgruppen
2023/08/29 - Elevhemscupen

Beslut:
Ett elevhem får en fördel i elevhemscupen om 50 poäng har rapporterats in under året. Resultaten postas en gång på två år OFF, i samma tempo som prefekterna.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen