Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

Beslut gällande Hogwarts: skolsystem, personal och prefekter


2022
2022/05/13 - Hur går eleverna upp en årskurs?
2022/05/25 - Hur fungerar EHF
2022/05/25 - Lektionstexter
2022/05/25 - Hur ska lärarposter fungera
2022/05/27 - Vad gäller med prefekter?
2022/06/02 - Tidsgräns och aktivitet för prefekter
2022/06/26 - Professorer och skolpersonal
2022/06/26 - Vikariat för professorer (Delvis upphävt genom 2023/08/14)
2022/07/02 - Antal prefektpositioner
2022/07/10 - Skolpersonal
2022/07/24 - Maxgräns för prefekter per spelare
2022/12/31 - Tidsgräns för prefekter

2023
2023/01/26 - Tolkning av prefekters tidsgränser
2023/02/13 - Datum för prefekters tidsgräns
2023/02/19 - Antal skolpersonal per spelare
2023/05/28 - Aktivitetskrav för Rektor, Vice Rektor & EHF
2023/07/25 - Hur FUTT-ämnen fungerar
2023/08/14 - Två ämnen per professor
2023/08/29 - Elevhemscupen

2024
2024/01/31 - Förestprefekter
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/05/13 - Hur går eleverna upp en årskurs?

Beslut:
 • Det finns ett antal milstolpar man kan checka av för att gå upp en årskurs, men det går också att ta sig upp utan att göra det.
 • Vi ska ha fasta årskurser (alltså: en elev går endast i en årskurs i taget, inget sagt om hur det påverkar spelandet)

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/05/25 - Hur fungerar EHF

Beslut:
 • Vi ska bara ha en ehf i varje elevhem och denna ska vara spelad
 • De fyra ehf-spelarna från SH ska få behålla sina ehf-karaktärer om de vill
 • En ehf sitter på sin position till spelaren inte längre vill ha den/tills den inte uppfyller eventuella aktivitetskrav
 • Ehf(spelaren) har begränsad rätt att ta beslut/ha krav att spela vissa spel men skulle kunna få besluta vissa mindre saker

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/05/25 - Lektionstexter

Beslut:
Vi slopar lektionstexterna förutom de som folk vill skriva nytt eller om man vill ta med sig hit. Gör ett forum för lektionstexter, gör en tråd per ämne där man man posta alla lektioner som man vill använda som inspiration när man spelar lektion, men det är inget krav att man måste gå efter en viss lektionstext.

Istället har man en inspirationslista där man kan skriva hur man kan hålla en lektion och så kan man plocka därifrån om man behöver nått. Lektionstexterna kan ju vara kul att ha i bakgrunden, men inget måste och det gör inget om det inte finns X antal lektioner i ett visst ämne i en viss årskurs.


Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/05/25 - Hur ska lärarposter fungera

Beslut:
 • Lärare får undervisa i mer än ett ämne, men inte i hur många/vilka som helst
 • Vi ska ha en kombination av NPC:er och spelade karaktärer som professorer
 • Det ska finnas en maxgräns på hur många lärare en spelare får spela
 • Det ska finnas ett maxantal för hur många professorer det ska finnas i ett ämne och maxantalet ska vara 3 professorer/ämne

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/05/27 - Vad gäller med prefekter?

Beslut:
 • Prefekter ska (i största möjliga mån) vara spelade karaktärer och inte npc:er
 • Det ska finnas en maxgräns för hur många prefekter en spelare får ha
 • Spelade du prefekter på SH? Då ska du få behålla din position på MV också MEN med reservation för att antalet du spelar inte överskrider maxantal som ska bestämmas. Har du fler än maxantal kommer du tyvärr få välja vilka karaktärer som ska ha kvar sina positioner.
 • Aktivitetsregler ska införas för karaktärer som är prefekter och en tidsgräns för hur länge en prefekt får gå i en och samma årskurs ska införas.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/06/26 - Professorer och skolpersonal

Beslut:
 • HW-professorer och övrig skolpersonal ska vara i olika potter
 • En spelare får spela max 3 HW-professorer
 • Beslutet innebär alltså att en enskild spelare får spela 3 stycken professorer + ett ännu obestämt antal övrig skolpersonal. Om en spelade fler professorer på HW kommer en alltså behöva välja vilka tre en vill behålla.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/06/26 - Vikariat för professorer

Beslut:
 • En professor är ordinarie professor i ett ämne, och vikarierar således bara i andra ämnen. - Beslutet är upphävt genom omröstning 2023/08/14
 • En professor får ha 3 ämnen (1 ordinarie och 2 hen kan undervisa i som en ordentligt kompetent vikarie)
 • En professor får emellertid rycka in som vikarie i vilket ämne som helst enstaka gånger - då i rollen som ansvarig för klassen snarare än en expert i ämnet

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/07/02 - Antal prefektpositioner

Beslut:
Varje sovsal kommer fortsätta att ha 1 prefekt, och det fortsätter då finnas 6 prefekter per elevhem.


Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/07/10 - Skolpersonal

Beslut:
Det finns 3 personer på varje område (ex 3 som jobbar i biblioteket, 3 som jobbar i sjukhusflygeln) varav en av dessa är en npc


Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
Post Reply