[FAQ] Släktforskning

Post Reply
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

1. Hur funkar släktforskning? Vad menas och vad gör man?

Släktforskning är som det låter, men fiktivt. Det är släkter vi hittar på som våra karaktärer tillhör. Det är både om hur olika släkter har olika åsikter, till exempel när det kommer till mugglarstatus och elevhem, och olika status i samhället som stort. Spelare kan bygga släktträd åt släkterna för att visa upp gamla medlemmar och för att gifta ihop med andra, och på så sätt ibland få spelade släktingar som kusiner.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

2. Hur gör man ett släktträd? Måste man ha ett släktträd?

Man måste inte ha ett släktträd men många tycker att det är roligt att ha. Det finns heller inga krav på att ett släktträd ska vara fullständigt utan man gör som man själv vill. Vill man göra ett träd bak till 1300-talet så är det fritt fram, eller vill man bara göra de tre senaste generationerna kan man göra så.

För att göra ett släktträd finns flera metoder. Det finns list-formatet, som går att se i trådar. Det går också att använda program för att skapa ett visuellt träd. Ibland använder spelare olika. Oftast är det smart att börja från ett håll, alltså att man antingen börjar från släktens grundare eller från aktiva spelade karaktärer i släkten. Det är helt enkelt ganska fritt upp till varje spelares preferens (och finns också guider på hur man gör, om vi lägger upp dem på MV)

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

3. Hur funkar status? Vad menas med ”Mellanstatussläkt”?

Status på Magivärlden kommer i tre nivåer: Låg, mellan och hög. Det kan i en tråd se ut som “Lågstatussläkten Mayer” eller “Mellanstatussläkten Jackson” eller “Mellan/Högstatussläkten Bobshire”. Det går att se som motsvarigheten till överklass, medelklass och arbetarklass, där Högstatussläkter är de finaste och minsta gruppen, ofta har de ganska gott om pengar, Mellanstatus är där i mitten och lågstatus är de som kanske får ta jobb med sämre status, har lite sämre ekonomiska tillgångar.

Statussystemet på MV baseras på tre faktorer: ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital och det är värt när man skapar en släkt att ta hänsyn till de olika aspekterna för hur släkten förhåller sig till andra i magivärlden. (OBS det kan gå också att markera dessa med etiketter, men exakt hur det fungerar är inte bestämt ännu)

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

4. Vad är etiketter? Hur fungerar de?

Etiketter är tillägg på status (låg/mellan/hög). Syftet är att det snabbt ska gå att se hur karaktärer och släkter ska förhålla sig till släkten. Etiketterna ska gå att finna högt upp i tråden, däremot inte något bestämt antal för hur många man ska ha eller hur man vill utforma dem i detaljer som storlek, färg osv. Man kan välja att plocka från de kategorier som känns mest representativa för släkten.

De kategorier som finns är följande:
 • Ekonomiskt kapital
 • Mugglaråsikter
 • Kulturellt kapital
 • Släktens ålder
 • Elevhemsåsikter,
 • Geografisk koppling
 • Hur konservativ/progressiv
 • Socialt kapital
 • Släktens storlek
samt om det finns något annat som känns viktigt för släkten.

Ett exempel på hur det skulle kunna presenteras är följande:
Re: Mellanstatussläkten XXX
Släkten XXX
Välbergade | konservativa | mugglarneutrala | R/H | Wales

[Insert resten av info om släkt nedan]
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

5. Kan jag ha en högstatussläkt? Kan jag ha släkter med olika status?

Alla spelare får ha
 • 1 högstatussläkt
 • 1 mellan/högstatussläkt
 • Oändligt antal mellanstatus och lågstatus
User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

6. Jag vill byta högstatussläkt eller mellan/högstatussläkt, kan jag göra det?

Det går att byta högstatussläkt eller mellan/högstatussläkt men då krävs det att det inte finns några spelade karaktärer ur släkten eftersom att de kommer påverkas om en spelare plötsligt bestämmer sig för att ändra släktens status.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

7. Får jag ha en gammal släkt? En rik släkt?

Det finns inga begränsningar på hur gammal släkt man får skapa, bara tänk på hur långt bak det är rimligt att känna till sin släkthistoria. När det kommer till pengar och kulturellt inflytande är det att tänka rimlighet. Alla har kanske inte oändligt med pengar bara för att de har gott om pengar. Samma tänk gäller för liknande släktegenskaper.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

8. Hur fungerar släktforskning och status i Franska Magivärlden & på Beauxbatons?

Det fungerar på samma sätt som i den Brittiska Magivärlden, som beskrivet i de tidigare svaren.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Släktforskning

Post by INFO »

9. Hur fungerar släktforskning och status i Ryska Imperiet?

Svar kommer när det är bestämt

Post Reply