Page 1 of 1

FAQ - MV

Posted: Tue Aug 02, 2022 7:05 pm
by INFO
FAQ

FAQ för MV. Hur funkar olika saker? Vad för beslut har tagits? Tanken är att listan kommer uppdateras med länkar för att det lätt ska gå att navigera sig till vad som bestämts och hur saker funkar. Vissa saker kommer dyka upp snabbare än möjligt, och följande lista är bara en grund för ungefär vad för. eftersom alla inte kan redigera inläggen finns här en länk till ett google docs där man kan uppdatera (ska saker läggas upp, säg gärna till). Det går också att skriva saker privat och be någon med redigeringsbehörighet att lägga upp det om man inte har det.