Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

User avatar
INFO
Posts: 120
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/07/24 - Maxgräns för prefekter per spelare

Beslut:
  • Gränsen för prefekter gäller endast prefekter och blandas inte med q-spelare
  • En spelare får spela max 2 prefekter
  • En spelare får inte spela två prefekter i samma elevhem, men inte heller två prefekter i samma årskurs.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 120
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/06/02 - Tidsgräns och aktivitet för prefekter

Beslut:
För prefekter gäller en gemensam gräns. Den tidsgränsen är även där 2 år, och aktivitetskravet ska uppfyllas var tredje månad.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
User avatar
INFO
Posts: 120
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by INFO »

2022/12/31 - Tidsgräns för prefekter

Beslut:
Det är bestämt att tidsgränsen är en maxgräns på hur länge en elev får uppta platsen i sin sovsal, alltså får karaktären gå kortare i årskursen men inte längre.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
Hogwartsgruppen
Posts: 65
Joined: Wed Dec 28, 2022 4:49 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by Hogwartsgruppen »

2023/02/13 - Datum för prefekters tidsgräns

Beslut:
Prefekternas tidsgräns rullar från den 21 januari och karaktärer behöver gå upp vartannat år, vilket innebär den 21 januari ojämna år.


Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
Hogwartsgruppen
Posts: 65
Joined: Wed Dec 28, 2022 4:49 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by Hogwartsgruppen »

2023/01/26 - Tolkning av prefekters tidsgränser

Beslut:
Regeln om att prefekter ska sitta i två år trumfar regeln att man får gå upp tidigare. Utifrån detta är det helt okej att flytta upp sin karaktär tidigare MEN den som redan har prefektposten i årskursen över har företräde att behålla den hela två årsperioden. Utöver det ska alla prefekter fortfarande gå upp på det gemensamma datumet. Det gör att din karaktär måste flytta upp ytterligare en åk då, även om den gick upp tidigare.

Exempel: Vi säger att vi sätter datumet till 1 januari 2025. Ron Weasley går upp från femman till sexan i juni 2024. Trots det måste han fortfarande gå upp en åk 1 januari 2025, och går därför upp från sexan till sjuan då.

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
Hogwartsgruppen
Posts: 65
Joined: Wed Dec 28, 2022 4:49 pm

Re: Beslut: Hogwarts, skolsystem, personal och prefekter

Post by Hogwartsgruppen »

2023/02/19 - Antal skolpersonal per spelare

Beslut:
Varje enskild spelare får ha 3 karaktärer ur kategorin skolpersonal

Länk till tråd för beslut samt resultat i omröstningen
Post Reply