[FAQ] Ansvarsgrupper & Beslutsfattande

Post Reply
User avatar
INFO
Posts: 120
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

[FAQ] Ansvarsgrupper & Beslutsfattande

Post by INFO »

Ansvarsgrupper & Beslutsfattande

  1. Hur tas beslut på MV?
  2. Vad är ansvarsgrupper och hur fungerar de?
Post Reply