[FAQ] Quidditch

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

1. Hur fungerar Quidditch ON?

Quidditch består av fyra olika positioner: Vaktare, Jagare, Slagmän och Sökare. Det finns 11 spelare i ett lag, och på planen befinner sig 8 spelare åt gången. Det finns enbart en vaktare och en sökare och de befinner sig på planen hela tiden. Det finns sex jagare, varav fyra på planen. Och det finns 3 slagmän, varav 2 på planen. Varje lag har ett begränsat antal byten (som i fotboll) så en kaptin/taktiskt ansvarig finns vid sidan av planen som bestämmer när dessa ska genomföras. Den rollen sköts på Hogwarts av en elev, i den professionella ligan sköts den av lagets tränare.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

2. Hur många poäng är kvicken värd?

Kvicken är värd 100 poäng.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

3. Kan jag spela en quidditchspelare på Hogwarts?

Ja. Elevhemslagen på Hogwarts ska främst fyllas av spelade karaktärer. Man får max spela 3 quidditchspelare.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

4. Hur går en uttagning till ON & OFF?

ON hålls en Quidditchuttagning i början av skolåret av lagkaptenen i respektive lag, som bedömer de ansökandes prestationer varav laget presenteras några dagar senare.

OFF skickar man in en ansökan till Quidditchgruppen med den info som krävs. Eleven måste gå i åk 2-7, inga ettor får alltså gå med i laget. Quidditchlaget kollar på ansökningarna baserat på några olika faktorer och där det är jämnt mellan två eller fler kommer posten lottas ut. OFF spelar det ingen roll hur bra karaktären hur karaktären spelas i en uttagning ON.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

6. Vad finns det för krav på mig som spelare?

En karaktär i quidditchlaget ska gå upp en årskurs efter en period på max två år i en årskurs. Detta för att ge rörelse och för att ge möjligheten för nya spelare att komma med i laget när äldre elever slutar på skolan. Tiden räknas från då karaktären går upp en årskurs. Däremot finns inget krav på att karaktären måste vara kvar i en årskurs i två år, utan vill man åldra snabbare är det okej.

Karaktären måste även spelas med minst ett inlägg var tredje månad för att få behålla sin plats.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

7. Hur många quidditchspelare får jag ha?

Man får ha max 3 quidditchspelare. Man får inte ha två quidditchspelare i samma elevhem (alltså i samma lag).

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

8. Fungerar Quidditch likadant på Hogwarts och i övriga magivärlden?

Ja. Quidditch fungerar likadant på Hogwarts som i resten av magivärlden. Det är även bestämt att i vår rollspelsvärld har dessa regler alltid gällt.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

9. Hur genomförs matcher?

Quidditchgruppen kommer med information om hur det fungerar.

User avatar
INFO
Posts: 151
Joined: Sun Apr 17, 2022 7:46 pm

Re: [FAQ] Quidditch

Post by INFO »

10. Kan jag spela en quidditchspelare i Maigvärlden?

Ja. Information kommer komma.

Post Reply